Chợ hoa mỗi năm chỉ họp dịp Tết ở phố cổ Hà Nội

Nguồn: danviet.vn